www.lustracja.eu

Lista Konfidentów SB w Parlamencie RP

wg. Antoniego Macierewicza.

Na podstawie - "Gazeta Polska" 22 (46) - 2 czerwca 1994

 

 

 

SEJM

 

Bąk Józef

ur. 21.03.1946., poseł niezależny, okręg wyborczy nr 14 - Zielona Gora.

Zarejestrowany w dniu 11 kwietnia 1985 roku przez Wydz. VI WUSW Leszno - jako kandydat na TW. W związku ze wstąpieniem kandydata do PZPR, odstąpiono od formalnego pozyskania i dnia 29 sierpnia 1986 roku przerejestrowano do numeru 9839 jako Kontakt Operacyjny SB. Materiały Kontaktu włączono w roku 1987 do Sprawy Obiektowej nr 6576. Materiały archiwalne nr 3071/I-k.

 

Bentkowski Aleksander

ur. 14.03.1941 r., poseł PSL, okręg nr 29 - Rzeszów.

Zarejestrowany pod numerem 11861 w dniu 29 kwietnia 1977 roku, przez Wydz. II KWMO Rzeszów - jako TW pseudonim "Arnold". W sierpniu 1989 roku zdjęty z ewidencji z powodu rezygnacji jednostki, Materiały złożono do archiwum w dniu 31 października 1991 r. pod numerem 24248/I. Akta zniszczone, zachowal sie mikrofilm.

 

Błaszczeć Józef Stanisław

ur. 19.06.1947 r., poseł ZChN, okręg nr 9 - Częstochową.

Zarejestrowany pod numerem 2652 w dniu 15 maja 1978 roku, przez Wydz. III-a KWMO Częstochowa - jako TW pseudonim "Józef". W dniu 21 lipca 1980 r. z powodu odmowy współpracy zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum, mikrofilm nr 232/1.

 

Boni Michał Jan

ur. 10.06.1954 r., poseł KLD, okręg nr 7 - Radom.

Zarejestrowany pod numerem 54946 w dniu 15 lutego 1988 roku, przez Wydz. III-2 SUSW Warszawa - jako kandydat na TW. Pozyskany do współpracy z SB, przyjął pseudonim "Znak" i dnia 29 listopada 1988 r. zmieniono kategorie na TW. Z powodu braku możliwości operacyjnych współpracę zakończono dnia 5 stycznia 1990 roku. Materiały zniszczono, daty i protokołu brak.

 

Boral Marek Tadeusz

ur. 07.03.1943., poseł SLD, okręg nr 9 - Częstochowa.

Zarejestrowany pod numerem 2272 w dniu 11 lipca 1975 roku, przez Wydz. III KWMO Piotrków Trybunalski - jako TW pseudonim "Klementyna". Dnia 15 kwietnia 1976 r. zdjeto z ewidencji z powodu rezygnacji jednostki po wstąpieniu figuranta do PZPR. Materiały złożono do archiwum, mikrofilm nr 72/1.

 

Brylka Georg Rochus

ur. 24.07.1929 r., poseł PKMnN, okręg nr 9 - Częstochowa.

Zarejestrowany pod numerem CZ-464, przez Pion II RUSW Lublin - jako TW pseudonim "Feliks". Z powodu odmowy współpracy w dniu 17 listopada 1986 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-3638.

 

Chrzanowski Wiesław Marian

ur. 20.12.1923 r., poseł ZChN, okręg nr 28 - Lublin.

Tajny Współpracownik Informacji Wojska Polskiego, Materiały złożono do archiwum we wrześniu 1965 roku pod numerem 1610/I. Ponownie zwerbowany i zarejestrowany pod numerem 4976 w dniu 13 marca 1974 r. jako TW przez Wydz. III KW MO Warszawa - pseudonim "Spółdzielca". Pozyskany w celu rozpracowywania środowiska endecko-akowskiego. 22 czerwca 1976 r. zdjęty z ewidencji z powodu odmowy współpracy. Materiały złożono do archiwum pod numerem 10503/I. Zarejestrowany pod numerem 74495 w dniu 11 czerwca 1986 roku, przez Wydz. IX Dep. I MSW - jako kandydat na TW. Dnia 9 października 1989 r., zrezygnowano z pozyskania.

 

Cimoszewicz Włodzimierz

ur. 13.09.1950 r., poseł SLD, okręg nr 25 - Białystok.

Zarejestrowany pod numerem 13613 w dniu 25 września 1980 roku przez Wydz. II Dep. I MSW - jako KO pseudonim "Carex". Pozyskany do współpracy 15 września 1980 roku w związku z planowanym wyjazdem na stypendium do Nowego Jorku. Współpracę zerwano w roku 1984 w niejasnych okolicznościach. Podejrzewano figuranta o związki z amerykańskimi służbami specjalnymi. Materiały złożono do archiwum dnia 24 sierpnia 1984 roku, pod numerem J-8938.

 

Cinal Józef

ur. 11.10.1936 r., poseł PSL, okręg nr 34 - Bielsko-Biała.

Zarejestrowany pod numerem 5739 w dniu 21 stycznia 1982 roku, przez Wydz. IV KWMO Bielsko-Biała - jako TW pseudonim "Józef Polak". Z powodu odmowy współpracy, zdjęty z ewidencji 9 lipca 1984 roku. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-3430. Akta zniszczono w 1989 roku, protokołu brak.

 

Czykwin Eugeniusz

ur. 12.09.1949 r., poseł niezależny, okręg nr 25 - Białystok.

Zarejestrowany pod numerem 21661 w dniu 23 sierpnia 1977 roku, przez Wydz. IV KWMO Białystok - jako TW pseudonim "Izydor", "Wilhelm". Pozyskany do rozpracowywania ChSS i środowisk prawosławnych w Białymstoku. Dnia 13 września 1989 roku z powodu rezygnacji jednostki zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-8510.

 

Fogler Piotr Stanisław

ur. 22.12.1953 r., poseł UD, okręg nr 2 - Legionowo.

Zarejestrowany pod numerem 15579 w dniu 23 grudnia 1976 roku, przez Wydz. IV KWMO Warszawa - jako TW pseudonim "Turysta". Z braku możliwości wykorzystania zdjęty z ewidencji i dnia 6 marca 1980 r. Materiały złożono do archiwum pod numerem 12970/I. Ponownie zwerbowany i w dniu 29 marca 1980 roku zarejestrowany pod numerem 59343, jako TW przez Wydz. IV Dep. V MSW. W dniu 2 kwietnia 1983 roku z powodu odmowy współpracy, Materiały złożono do archiwum. Akta nr 17064/I - zniszczono daty i protokołu braku.

 

Gąsienica-Makowski Andrzej Tadeusz

ur. 15.02.1952 r., poseł PChD, okręg nr 32 - Nowy Sącz.

Zarejestrowany pod numerem NS-6251 w dniu 26 grudnia 1981 roku przez Wydz. V KWMO Nowy Sącz - jako TW pseudonim "Andrzej II". Dnia 10 grudnia 1983 r. zdjęty z ewidencji z powodu odmowy kontynuowania współpracy. Materiały złożono do archiwum pod numerem 1762/I.

 

Jagieliński Roman

ur. 02.01.1947 r., poseł PSL, okręg nr 5 - Piotrków Trybunalski.

Zarejestrowany pod numerem 5332 w dniu 25 marca 1981 roku przez Wydz. VI WUSW Piotrków Trybunalski - jako TW pseudonim "Ogrodnik". Pozyskany do Sprawy Obiektowej "Solidarność Wiejska", nr rej. 5310. Materiały czynne zniszczono, daty i protokołu brak.

 

Janowski Zbigniew Tadeusz

ur. 04.10.1955 r., poseł SLD, okręg nr 27 - Zamość.

Zarejestrowany pod numerem 12877 w dniu 13 lutego 1988 roku przez Wydz. V WUSW Chełm - jako TW pseudonim "Janek". Wykorzystywany do ochrony gospodarki narodowej. W dniu 28 listopada 1988 roku przechodzi na kontakt Wydz. V-2 SUSW w Warszawie i w związku z tym zostaje przerejestrowany do numeru 55956. Materiały czynne zniszczono w 1990 r., protokołu brak.

 

Jaskiernia Jerzy

ur. 21.03.1950 r., poseł SLD, okręg wyborczy nr 29 - Rzeszów.

Zarejestrowany pod numerem 37279 w dniu 4 grudnia 1973 roku przez Wydz. XI Dep. I MSW - jako KO pseudonim "Prym" vel "Prymus". Pozyskany do współpracy przed wyjazdem na stypendium do USA. Współpracę zerwano w początku roku 1980. Materiały złożono do archiwum dnia 6 marca 1980 roku, pod numerem J-7062. W roku 1981 ponownie zarejestrowany do numeru 13600 - sprawa dotyczy rozpracowywania Konfederacji Polski Niepodległej.

 

Kamiński Krzysztof

ur. 17.03.1957 r., poseł KPN, okręg nr 28 - Lublin.

Zarejestrowany pod numerem 32125 w dniu 29 listopada 1984 roku przez Wydz. III WUSW Lublin - jako TW "Matrix". Pozyskany do Sprawy Obiektowej "Palestra", nr rej. 27530. Materiały czynne zniszczono w 1989 roku - protokół nr 020/90.

 

Kwiatkowski Wojciech Eugeniusz

ur. 06.09.1937 r., poseł "Solidarności Pracy", okręg nr 16 - Toruń.

Zarejestrowany pod numerem 7878 w dniu 15 lipca 1987 roku, przez Wydz. V WUSW Włocławek - jako kandydat na TW. Pozyskany do współpracy z SB, przyjął pseudonim "AB". Jako TW wykorzystywany w ramach Sprawy Obiektowej "Jedność" (nr rej. 558 - rozpracowywanie środowisk "Solidarności"). Materiały czynne zniszczono, daty i protokołu brak.

 

Kielek Eugeniusz

ur. 20.10.1940 r., poseł NSZZ "S", okręg nr 29 - Rzeszów.

Zarejestrowany pod numerem 2254 w dniu 19 października 1978 roku, przez Wydz. II KWMO Tarnobrzeg - jako TW pseudonim "Onyks". Z powodu odmowy, współpracę przerwano dnia 10 września 1982 r. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-1713. Akta zniszczono w 1989 r. - protokół 1/89. Ponownie zarejestrowany pod numerem 11447 w dniu 3 maja 1989 roku, przez Wydz. V WUSW Tarnów - jako kandydat na TW. Zdjęty z ewidencji dnia 22 grudnia 1989 r., Materiały zniszczono w 1990 r. - protokół nr 21/90.

 

Lasocki Tadeusz

ur. 28.11.1950 r., poseł ChD, okręg nr 24 - Ostrołęką.

Zarejestrowany pod numerem 4915 w dniu 15 lipca 1981 roku przez Wydz. VI WUSW Łomża - jako TW pseudonim "Kamil". Z powodu odmowy kontynuowania współpracy, w dniu 22 czerwca 1988 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-2500. Akta zniszczone, daty i protokołu brak.

 

Majewski Jan

ur. 03.06.1942 r., poseł PSL, okręg nr 29 - Rzeszów.

Pozyskany na TW przez Wydz. IV KWMO Kraków w początku lat siedemdziesiątych. Wyeliminowany ze współpracy, Materiały złożono do archiwum w dniu 2 sierpnia 1976 roku, pod numerem 41779/I. Zarejestrowany ponownie pod numerem 41678 przez Wydz. V-2 SUSW Warszawa - jako TW "Gucio". Zdjęty z ewidencji z powodu braku możliwości operacyjnych i dnia 26 sierpnia 1986 r. Materiały złożono do archiwum, pod numerem 18255/I. Ponownie pozyskany jako TW pseudonim "Jodła", przez Pion VI RUSW Opatów (nr rej. TG-3761). Współpracę przerwano w dniu 27 maja 1988 roku. Materiały złożono pod numerem 3969/I.

 

Majewski Wit Wiktor

ur. 21.07.1943 r., poseł SLD, okręg wyborczy nr 2 - Legionowo.

Zarejestrowany pod numerem 56953 w dniu 25 sierpnia 1979 roku przez Wydz. I Dep. I MSW - jako KO pseudonim "Zev", "Wito". Z powodu odmowy, współpracę przerwano w dniu 6 marca 1986 r. Materiały złożono do archiwum dnia 19 marca 1986 roku, pod numerem 19352/I. Akta zniszczone w styczniu 1990 roku - protokół brakowania nr 114, pozostał mikrofilm nr 19352/1.

 

Maksymiuk Janusz Roman

ur. 19.01.1947 r., poseł PSL, okręg nr 11 - Wrocław.

Zarejestrowany pod numerem 46734 w dniu 15 lipca 1983 roku przez Pion VI RUSW Oleśnica - jako TW pseudonim "Roman". Z powodu odmowy kontynuowania współpracy, w dniu 27 września 1989 roku zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem 60430/I.

 

Manicki Maciej

ur. 21.11.1954 r., poseł SLD, okręg nr 20 - Szczecin.

Zarejestrowany pod numerem 29061 w dniu 22 maja 1984 roku przez Wydz. V WUSW Szczecin - jako TW pseudonim "Cuma". Pozyskany w ramach Sprawy Obiektowej "Dok" - dotyczącej rozpoznania wrogiej działalności w środowisku stoczniowców. W drugiej połowie 1989 roku, przejęty przez Wydział Ochrony Konstytucyjnego Porządku Publicznego. Materiały czynne zniszczono w roku 1990, protokołu brak.

 

Mochnaczewski Piotr

ur. 28.10.1965 r., poseł SLD, okręg nr 20 - Szczecin.

Zarejestrowany pod numerem 25515 w dniu 27 stycznia 1983 roku, przez wydz. II-1 WUSW Szczecin - jako TW pseudonim "Lech". Z powodu odmowy kontynuowania współpracy zdjęty z ewidencji. W dniu 16 grudnia 1989 r. Materiały złożono do archiwum pod numerem 50535/I. Akta zniszczono w 1990 roku, protokół nr 4/90.

 

Moczulski Leszek Robert

ur. 07.06.1939 r., poseł KPN, okręg nr 33 - Kraków.

Zarejestrowany pod numerem 4750 w dniu 29 sierpnia 1969 roku przez Wydz. III-2 KSMO Warszawa - jako TW pseudonim "Lech". Pozyskany w celu rozpoznania środowiska dziennikarskiego i opozycyjnego. Z uwagi na nielojalność TW współpracę przerwano i w dniu 9 lipca 1984 r. Materiały złożono do archiwum pod numerem 16526/I.

 

Niesiołowski Konstanty Stefan

ur. 04.02.1944 r., poseł ZChN, okręg nr 4 - Łódź.

Pozyskany przez Wydz. III KWMO Łódź w roku 1971 jako TW pseudonim "Leopold". Dnia 26 maja 1979 roku Materiały TW przekazano do Dep. I MSW za pismem nr AB-00166/79. Materiały zniszczono, daty i protokołu brak.

 

Nowacka Irena Maria

ur. 08.09.1950 r., poseł SLD, okręg wyborczy nr 6 - Konin.

Zarejestrowana pod numerem 7044 w dniu 22 kwietnia 1988 roku przez wydz. III WUSW Sieradz - jako Kontakt Operacyjny SB. Materiały zniszczone - protokół zniszczenia nr 021/90.

 

Nowak Kazimierz Jan

ur. 16.01.1952 r., poseł SLD, okręg nr 16 - Toruń.

Zarejestrowany pod numerem 7803 w dniu 27 maja 1987 roku, przez Wydz. III WUSW Włocławek - jako kandydat na TW. Dnia 1 lipca 1987 r. pozyskany do współpracy z SB i przyjął pseudonim "Jerzy". Jako TW wykorzystywany w ramach Sprawy Obiektowej "Publicyści", nr rej. 6655. Materiały czynne zniszczono, daty i protokołu brak.

 

Osiatyński Jerzy

ur. 02.11.1941 r., poseł UD, okręg nr 30 - Przemyśl.

Zarejestrowany pod numerem 74164, jako kandydat na TW przez Wydz. II Dep. II MSW - pseudonim "Osiatyński". Po wyrażeniu zgody na współpracę, zmieniono kategorie na TW. Materiały złożono do archiwum dnia 10 lutego 1983 roku pod numerem 16923/I, mikrofilm nr F-15100/1. Akta zniszczono w październiku 1985 r., mikrofilm zniszczono w grudniu 1989 roku - protokół nr 112, 113.

 

Piechota Jacek Jan

ur. 28.04.1959 r., poseł SLD, okręg nr 20 - Szczecin.

Zarejestrowany pod numerem 28853 w dniu 3 maja 1984 przez Wydz. III-1 WUSW Szczecin - jako TW "Robert". Materiały czynne zniszczono w roku 1989, protokołu brak.

 

Pilarski Bohdan

ur. 24.09.1931 r., poseł PSL-S, okręg nr 15 - Kalisz.

Zarejestrowany pod numerem 6395 w dniu 8 kwietnia 1965 roku jako Kontakt Informacyjny przez Wydz. VIII Dep. I MSW - pseudonim "Ravel" vel "Surma". W roku 1965 współpracy zaprzestano, Materiały złożono do archiwum dnia 25 sierpnia 1966 roku, pod numerem J-1712.

 

Reichelt Władysław

ur. 01.05.1950 r., poseł KLD, okręg nr 18 - Poznań.

Zarejestrowany pod numerem 33437 w roku 1975 przez Wydz. III KWMO Poznan - jako TW "Adam". Z powodu odmowy kontynuowania współpracy, w dniu 29 sierpnia 1986 roku zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem 36162/I. Akta zniszczono w roku 1989, protokół nr 68.

 

Saletra Wojciech Jarosław

ur. 26.09.1955 r., poseł SLD, okręg nr 8 - Kielce.

Zarejestrowany pod numerem 23813 w dniu 27 czerwca 1984 roku przez Wydz. III WUSW Kielce - jako TW pseudonim "Tadeusz". Z powodu zmiany miejsca pracy, w dniu 29 sierpnia 1989 roku zdjęty z ewidencji. Materiał złożono do archiwum pod numerem 3914/I.

 

Smolarek Ryszard

ur. 10.05.1952 r., poseł PSL, okręg nr 26 - Siedlce.

Zarejestrowany pod numerem 3860 w dniu 8 maja 1979 roku przez Wydz. II KWMO Konin - jako TW pseudonim "Monika". Z powodu zmiany miejsca pracy i zamieszkania, w dniu 18 lipca 1983 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem 1539/I.

 

Spychalska Ewa Teresa

ur. 17.08.1949 r., poseł SLD, okręg nr 34 - Bielsko-Biała.

Zarejestrowana pod numerem 55153 w dniu 20 czerwca 1988 roku przez Wydz. V-2 SUSW Warszawa - jako TW pseudonim "Czuma". Materiały czynne zniszczone w roku 1990, protokołu brak.

 

Staniszewska Grażyna Ewa

ur. 02.11.1949 r., poseł UD, okręg nr 34 - Bielsko-Biała.

Zarejestrowana pod numerem 2762 w dniu 6 kwietnia 1978 roku przez Wydz. III KWMO Bielsko-Biała - jako TW pseudonim "Kowalska". Z powodu odmowy kontynuowania współpracy, w dniu 10 stycznia 1979 r. zdjęta z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-1095.

 

Stando Stanisław Władysław

ur. 29.03.1945 r., poseł ZChN, okręg nr 5 - Piotrków Trybunalski.

Zarejestrowany pod numerem 6301 w dniu 22 września 1982 roku przez Pion VI RUSW Piotrków Trybunalski - jako TW pseudonim "Kazik". Z powodu rezygnacji jednostki, w dniu 4 marca 1986 roku zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum, mikrofilm nr 1344/1.

 

Starownik Marian Roman

ur. 02.03.194..r. poseł PSL, okręg nr 28 - Lublin.

Zarejestrowany pod numerem 32171 w dniu 10 grudnia 1984 roku przez Wydz. VI WUSW Lublin - jako TW pseudonim "Roman". Materiały złożono do archiwum pod numerem I/19920. Akta zniszczono, nr protokołu 43/90.

 

Sterkowicz Czeslaw Józef

ur. 20.06.1936 r., poseł SLD, okręg nr 31 - Tarnów.

Zarejestrowany pod numerem TA-941 w dniu 2 sierpnia 1976 roku przez Wydz. III WUSW Tarnów - jako Kontakt Operacyjny SB. W sierpniu 1980 roku Materiały złożono do archiwum, pod numerem 620/I. W roku 1988 akta zostaly zniszczone - protokołu zn. brak.

 

Szafraniec Herbert

ur. 20.12.1941 r., poseł KLD, okręg nr 35 - Sosnowiec.

Zarejestrowany jako TW przez Wydz. II KW MO Katowice - pseudonim "Grażyna". Współpracę przerwano w związku ze zmiana miejsca zamieszkania. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-4307. Zarejestrowany pod numerem 5513 w dniu 20 maja 1970 roku, przez Wydz. II KW MO Warszawa - jako Lokal Kontaktowy SB. Materiał archiwalny 22321/I. Akta złożone w Katowicach zniszczono w roku 1985, akta w Warszawie zniszczono w 1983 r., nr protokołu 134/83.

 

Szczepaniak Jan

ur. 24.11.1936 r., poseł PSL, okręg nr 16 - Toruń.

Zarejestrowany pod numerem 5681 w dniu 2 marca 1984 roku, przez Wydz. IV WUSW Włocławek - jako kandydat na TW. Pozyskany do współpracy z SB przyjął pseudonim "Marek", wykorzystywany w ramach Sprawy Obiektowej "Solidarność Wiejska". W maju 1985 roku przekazany na łączność Wydz. VI WUSW we Włocławku. Materiały czynne zniszczono, daty i protokołu brak.

 

Szreder Bogumił Edward

ur. 31.07.1956 r., poseł PSL, okręg nr 22 - Gdańsk.

Zarejestrowany pod numerem 48203 w dniu 25 maja 1984 roku przez Wydz. III-1 WUSW Gdańsk - jako TW pseudonim "Rolnik". Z powodu rezygnacji jednostki, w dniu 10 lipca 1989 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem 26149/I. Materiały zniszczono, daty i protokołu brak.

 

Szymanczak Tadeusz

ur. 06.04.1952 r., poseł PL, okręg nr 3 - Płock.

Zarejestrowany pod numerem 4537 w dniu 28 grudnia 1981 roku przez Wydz. IV WUSW Skierniewice - jako TW pseudonim "Dobrodziej". Z powodu dekonspiracji, w dniu 16 lutego 1983 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numer 880/I. Akta zniszczono.

 

Świtka Jan Eugeniusz

ur. 23.06.1936 r., poseł SD, okręg nr 29 - Rzeszów.

Zarejestrowany pod numerem 934 w dniu 2 września 1961 roku przez Wydz. III KWMO Lublin - jako TW pseudonim "Jasio". Z powodu odmowy kontynuacji współpracy, w dniu 16 sierpnia 1961 roku zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-9846.

 

Tuszynski Zdzisław

ur. 15.08.1938 r., poseł SLD, okręg nr 18 - Poznań.

Zarejestrowany pod numerem 54351 w dniu 22 września 1987 roku przez Wydz. V. SUSW Warszawa - jako Kontakt Operacyjny SB. Materiały czynne zniszczono w roku 1990 - protokołu brak.

 

Wesołowski Mariusz Stefan

ur. 11.04.1950 r., poseł UD, okręg nr 23 - Olsztyn.

Zarejestrowany pod numerem 4/550 w dniu 22 grudnia 1978 roku przez Wydz. PG KWMO Olsztyn - jako TW "Marek". Z powodu odmowy kontynuowania współpracy, w dniu 12 grudnia 1984 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem 17257/Im. Akta zniszczono w roku 1989, protokół nr 35/89 - pozostał mikrofilm.

 

Wierzbicka Danuta

ur. 12.06.1930 r., poseł KPN, okręg nr 37 - Gliwice.

Zarejestrowana jako Lokal Kontaktowy SB przez Pion V RUSW Gliwice.

 

Wójcik Tadeusz

ur. 17.02. 1944 r., poseł PL, okręg nr 30 - Przemyśl.

Zarejestrowany pod numerem 9768 w dniu 16 września 1987 roku przez Wydz. VI WUSW Krosno - jako TW pseudonim "Stanisław II". Pozyskany w ramach Sprawy Obiektowej Wspólnota", nr rej, 1926. Materiały czynne zniszczono, daty i protokołu brak.

 

Zych Bogumił Zygmunt

ur. 22.08.1959 r., poseł SLD, okręg nr 12 - Wałbrzych.

Zarejestrowany pod numerem 10982 w dniu 23 czerwca 1987 roku przez Wydz. III WUSW Wałbrzych - jako TW pseudonim "Konrad". Z powodu odmowy kontynuowania współpracy, w dniu 16 listopada 1988 roku zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-6059. Akta zniszczono, protokół nr 85/90.

 

Zylber Jan

ur. 14.04.1936 r., poseł PPG, okręg nr 20 - Szczecin.

Zarejestrowany pod numerem 58115 w dniu 28 grudnia 1979 roku przez Wydz. IV Dep. II MSW - jako TW "Roman". Z powodu braku możliwości wykorzystania, w dniu 14 września 1984 roku zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem 18140/I. Akta zniszczono w roku 1990, protokół nr 112/90.

 

SENAT

 

Bartodziej Gerhard

ur. 20.01.1941 r., senator woj. opolskiego - Mniejszość Niemiecka.

Zarejestrowany pod numerem 34942 w dniu 24 lutego 1977 roku przez Wydz. III KW MO Katowice - pseudonim "Agata". Z powodu odmowy dalszej współpracy w roku 1980 zaprzestano kontaktów i dnia 23 października 1980 roku Materiały złożono do archiwum, pod numerem I/25285. Zarejestrowany ponownie pod numerem 16333 w dniu 16 kwietnia 1985 roku jako KO przez Wydz. VII Dep. I MSW - pseudonim "Waris". Współpracę zerwano z powodu rezygnacji jednostki w roku 1990. Materiały złożono do archiwum dnia 19 stycznia 1990 roku, pod numerem J-12327.

 

Findeisen Władysław

ur. 28.01.1926 r., senator woj. warszawskiego - UD.

Zarejestrowany pod numerem 5928 w dniu 4 czerwca 1960 roku przez Wydz. VII Dep. I MSW - jako Kontakt Informacyjny pseudonim "Vikers". W związku z wyjazdem do USA zrezygnowano z dalszego kontaktu, w roku 1968 Materiały złożono do archiwum pod numerem 8303/I.

 

Horodecki Krzysztof

ur. 1953 r., senator woj. pilskiego, niezrzeszony.

Zarejestrowany pod numerem 3569 w dniu 2 października 1980 roku przez Wydz. II KWMO Piła - jako TW pseudonim "Marek". W dniu 17 października 1984 roku zdjęty z ewidencji z powodu odmowy kontynuowania współpracy. Materiały złożono do archiwum pod numerem 1248/I.

 

Jesionek Jan

ur. 05.07.1925 r., senator woj. katowickiego - KPN.

Zarejestrowany pod numerem XV-2/362/72 w dniu 3 maja 1972 roku przez Wydz. PG KWMO Katowice - jako TW pseudonim "Skaut", "Edmund I", "Podróżny". Z braku możliwości wykorzystania w dniu 9 lutego 1982 roku zdjęty z ewidencji. Przejęty przez Wydz. III KWMO Katowice jako TW pseudonim "Leon", w dniu 9 lutego 1982 r. zostaje przerejestrowany do numeru 48362. Z powodu choroby jednostka zrezygnowała z dalszego prowadzenia TW i w dniu 3 stycznia 1983 roku Materiały złożono do archiwum pod numerem I-8477.

 

Komorowski Zygmunt Zbigniew

ur. 1944 r., senator woj. skierniewickiego - PSL.

Zarejestrowany pod numerem 7409 w dniu 25 stycznia 1988 roku, jako Kontakt Operacyjny SB przez Pion IV RUSW Sochaczew - pseudonim "Konrad". Materiały zniszczone - protokołu i daty zniszczenia brak.

 

Kostka Stanisław

ur. 1925 r., senator woj. przemyskiego - KPN. Zarejestrowany pod numerem 4102 w dniu 8 grudnia 1969 roku przez Służbę Bezpieczeństwa KPMO Jarosław - jako TW pseudonim "Kos". W dniu 10 kwietnia 1972 roku z powodu rezygnacji jednostki, zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-9348. Materiały zniszczono w roku 1982, protokół nr 56.

 

Kralczyński Henryk Andrzej

ur. 29.07.1943 r., senator woj. bielskiego - NSZZ "S".

Zarejestrowany pod numerem BB-2765 w dniu 6 kwietnia 1978 roku przez Wydz. III-a KWMO Bielsko-Biała - jako TW pseudonim "Terlecki". W dniu 28 lipca zdjęty z ewidencji z powodu braku możliwości wykorzystania. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-1377. Ponownie zwerbowany na TW przez Wydz. V KWMO w Bielsku-Białej i zarejestrowany pod numerem BB-5191 w dniu 19 czerwca 1981 roku. Zdjęty z ewidencji Wydz. V z powodu nieszczerości. Materiał złożono do archiwum pod numerem I-2569.

 

Szymanowski Andrzej

ur. 1930 r., senator woj. leszczyńskiego.

Zarejestrowany pod numerem 12875 w dniu 27 lipca 1989 roku przez Wydz. VI WUSW Leszno - jako Kontakt Operacyjny SB. Współpracę przerwano 9 stycznia 1990 roku z powodu odmowy współpracy. Materiały zniszczono - daty i protokołu brak.

 

Wilkowski Eugeniusz

ur. 04.01.1955 r., senator woj. chełmskiego - NSZZ "S".

Zarejestrowany pod numerem 6438 w dniu 21 lutego 1980 roku przez Wydz. III KWMO Chełm - jako TW pseudonim "Wiktor". Z powodu braku możliwości wykorzystania w dniu 22 listopada 1984 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem I/981. Akta zniszczone, daty i protokołu brak.

 

Włodyka Mieczysław

ur. 1949 r., senator woj. słupskiego - PSL.

Zarejestrowany pod numerem 831 w dniu 5 lutego 1980 roku przez Wydz., PG KWMO Słupsk - jako TW pseudonim "Rolnik". Z powodu braku możliwości wykorzystania w dniu 31 maja 1989 roku, zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem Im/6265.

 

Zamoyski Tomasz Jan

ur. 1912 r., senator woj. zamojskiego - ZChN.

Zarejestrowany pod numerem 9470 w roku 1969 przez Wydz. V Dep. II MSW - jako TW pseudonim "Hrabia". Materiały złożone do archiwum pod numerem 8952/I. Zarejestrowany ponownie jako TW pod numerem 15057 w dniu 5 kwietnia 1976 roku, przez Wydz. II SUSW Warszawa. Wyeliminowany z powodu odejścia na emeryturę, w dniu 15 września 1979 r., zdjęty z ewidencji. Materiały złożone do archiwum pod numerem 12604/I.

 

Żak Józef Stanisław

ur. 08.02.1938 r., senator woj. kieleckiego - UD.

Zarejestrowany pod numerem 4070 w dniu 18 października 1965 roku, przez Wydz. II KWMO Kielce - jako TW pseudonim "Piotr". Z powodu rezygnacji jednostki, w dniu 22 maja 1970 roku współpracę zawieszono. Materiały złożono do archiwum pod numerem 29204/I. Akta zniszczone, daty i protokołu brak.

 

Na podstawie - "Gazeta Polska" 22 (46) - 2 czerwca 1994


Strona ta jest częścią serwisu www.lustracja.eu